Deri në fund të muajit të njëmbëdhjetë, shumica e foshnjeve:

  • Thonë “dada” dhe “mama” për prindin e duhur
  • Qëndrojnë në këmbë pa u mbajtur për disa sekonda
  • Jepin më shumë rreth personalitetit dhe mendimeve
  • Munden të shqetësohen më shumë nga disa pamje apo tinguj të caktuar
  • Kuptojnë fjalët, frazat apo udhëzimet e thjeshta
  • Bëhen më të pavarur përderisa aftësitë e tyre rriten
  • Përpiqen të ngjiten në shkallë (keni kujdes dhe nëse keni mundësi, bllokojani qasjen në shkallë)

Ky është vetëm një udhëzues; secili fëmijë është unik dhe zhvillohet në ritmin e vet.

Teksti i marrë nga: March of Dimes

Category: Muaji

Ligjërata mbi temën Foshnja dhe Nëna

Ne ofrojmë ligjërata pa pagesë nëpër Kosovë në qendrat tona Klasat për Nëna (Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas).

Gjeni qendrën ligjëruese tuajën më të afërt këtu.

Ligjërata pa pagesë

Keni pyetje?

Pyetje specialistit