Deri në fund të muajit të tetë, shumica e foshnjave:

  • Shprehin më mirë emocionet
  • Thonë “dada” dhe “mama” për të dy prindërit
  • Fillojnë të zvarriten, edhe pse disa foshnje mund të kenë filluar më herët
  • Kalojnë gjërat nga një dorë në dorën tjetër
  • Mund të qëndrojnë duke u mbajtur
  • Bëjnë me dorë në drejtim të gjërave
  • Mund të frikësohen nga të panjohurit dhe kanë frikë nga ndarja

Ky është vetëm një udhëzues; secili fëmijë është unik dhe zhvillohet në ritmin e vet.

Teksti i marrë nga: March of Dimes

Category: Muaji

Ligjërata mbi temën Foshnja dhe Nëna

Ne ofrojmë ligjërata pa pagesë nëpër Kosovë në qendrat tona Klasat për Nëna (Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas).

Gjeni qendrën ligjëruese tuajën më të afërt këtu.

Ligjërata pa pagesë

Keni pyetje?

Pyetje specialistit