Deri në fund të muajit të shtatë, shumica e foshnjeve:

 • Ulen pa ndihmën tuaj
 • Zgjaten për të kapur gjëra
 • Bartin gjërat nga një dorë në dorën tjetër
 • Mund ta mbështesin peshën e trupit në këmbët e veta kur mbahen në pozitë vertikale
 • Tashmë dallojnë të gjitha ngjyrat si dhe ju zhvillohet të parit nga larg.
 • Lëshojnë zëra për të shprehur gëzimin apo pakënaqësinë.
 • Reagojnë kur e dëgjojnë emrin e vet
 • Vazhdojnë të gugasin rrokje të njëpasnjëshme (ba-ba-ba-ba)
 • Dallojnë emocionet e atij që i flet sipas tonit të zërit
 • Hulumtojnë gjërat duke përdorur duart dhe gojën
 • Zgjaten për të kapur gjërat që nuk i kanë afër
 • Pëlqejnë të luajnë kukafshehti (kur fshiheni pas diçkaje dhe pastaj i rishfaqeni duke “e befasuar”)
 • Shprehin interes në të qenit pranë një pasqyrë

Ky është vetëm një udhëzues; secili fëmijë është unik dhe zhvillohet në ritmin e vet.

Teksti i marrë nga: March of Dimes

Category: Muaji

Ligjërata mbi temën Foshnja dhe Nëna

Ne ofrojmë ligjërata pa pagesë nëpër Kosovë në qendrat tona Klasat për Nëna (Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas).

Gjeni qendrën ligjëruese tuajën më të afërt këtu.

Ligjërata pa pagesë

Keni pyetje?

Pyetje specialistit