Deri në fund të muajit të pestë, shumica e fëmijëve:

  • Mund t’i dallojnë nuancat e ngjyrave të errëta
  • Mund të rrotullohen
  • Mund të ulen për një çast pa i ndihmuar
  • Pëlqejnë të luajnë me duar dhe këmbë
  • Pëlqejnë të përsërisin tingujt dhe të mësojnë të imitojnë tinguj të rinj
  • Reagojnë kur dëgjojnë tinguj të rinj
  • Mund ta njohin emrin e vet
  • Mund të frikësohen nga të panjohurit
  • Fillojnë të krijojnë më shumë shprehje të fytyrës si p.sh. të qeshurën

Ky është vetëm një udhëzues; secili fëmijë është unik dhe zhvillohet në ritmin e vet.

Teksti i marrë nga: March of Dimes

 
Category: Muaji

Ligjërata mbi temën Foshnja dhe Nëna

Ne ofrojmë ligjërata pa pagesë nëpër Kosovë në qendrat tona Klasat për Nëna (Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas).

Gjeni qendrën ligjëruese tuajën më të afërt këtu.

Ligjërata pa pagesë

Keni pyetje?

Pyetje specialistit