Deri në fund të muajit të katërt, shumica e foshnjave:

  • Mbajnë kokën në mënyrë të qëndrueshme
  • Mbajnë peshën e trupit me këmbë
  • Gugasin kur i flisni dhe mund të imitojnë tinguj
  • Pëlqejnë të bëjnë mini-pompa
  • Mund të kapin një lodër dhe të provojnë ta fusin në gojë
  • Mundohen të kapin objekte të vogla
  • Mund të rrotullohen, mirëpo kjo mund të mos ndodhë deri në muajin tjetër
  • Hutohen lehtë
  • Mund të dallojnë nuancat e ngjyrave dhe preferonojnë ngjyrat e çelëta

Ky është vetëm një udhëzues; secili fëmijë është unik dhe zhvillohet në ritmin e vet.

Teksti i marrë nga: March of Dimes

Category: Muaji

Ligjërata mbi temën Foshnja dhe Nëna

Ne ofrojmë ligjërata pa pagesë nëpër Kosovë në qendrat tona Klasat për Nëna (Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas).

Gjeni qendrën ligjëruese tuajën më të afërt këtu.

Ligjërata pa pagesë

Keni pyetje?

Pyetje specialistit