Orari i Ligjëratave

Orari

Sep 2020

25/07

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

23/07

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

16/07

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

11/07

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

04/07

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

31/05

12:00
Klinë

Gjidhënia

31/05

12:00
Dragash

Gjidhënia

30/10

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

30/11

12:25
Prizren

Gjidhënia

Trego më shumë / Orari