Vështërsitë

Këtu ju mund t'i shkëmbeni brengat dhe përvojat tuaja.

Komentet

Komento

Ligjërata mbi temën Flasin Nënat

Ne ofrojmë ligjërata pa pagesë nëpër Kosovë në qendrat tona Klasat për Nëna (Qendrat Informuese për Shëndetin e Gruas).

Gjeni qendrën ligjëruese tuajën më të afërt këtu.

Ligjërata pa pagesë

Keni pyetje?

Pyetje specialistit