Orari i Ligjëratave

Orari

Feb 2018

31/10

12:25
Prizren

Foshnja dhe Nëna

31/10

12:00
Kaçanik

Foshnja dhe Nëna

31/10

12:00
Strepca

Foshnja dhe Nëna

31/10

12:00
Ferizaj

Foshnja dhe Nëna

31/08

12:00
Prishtinë UCCK

Foshnja dhe Nëna

31/08

12:00
Mitrovicë

Foshnja dhe Nëna

Trego më shumë / Orari