Orari i Ligjëratave

Orari

Feb 2018

20/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

13/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

06/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

30/11

12:25
Prizren

Gjidhënia

30/11

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

30/11

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

Trego më shumë / Orari