Orari i Ligjëratave

Orari

May 2018

29/05

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

22/05

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

15/05

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

08/05

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

30/11

12:25
Prizren

Gjidhënia

Trego më shumë / Orari