Orari i Ligjëratave

Orari

May 2018

17/05

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

16/05

12:00
Peja

Shtatzënia

15/05

12:25
Prizren

Shtatzënia

15/05

12:07
Kaçanik

Shtatzënia

15/05

11:00
Strepca

Shtatzënia

15/05

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

11/05

11:00
Strepca

Shtatzënia

08/05

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

04/05

12:02
Kaçanik

Shtatzënia

04/05

11:00
Strepca

Shtatzënia

04/05

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

03/05

12:25
Prizren

Shtatzënia

03/05

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

Trego më shumë / Orari