Orari i Ligjëratave

Orari

Feb 2018

28/02

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

27/02

12:25
Prizren

Planifikimi i lindjes tuaj

27/02

12:00
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

27/02

12:00
Mitrovicë

Planifikimi i lindjes tuaj

27/02

12:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

27/02

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

23/02

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

23/02

11:00
Strepca

Vështirësitë

23/02

11:00
Ferizaj

Vështirësitë

22/02

12:25
Prizren

Kujdesi i Nënës

22/02

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

22/02

12:00
Prishtinë UCCK

Planifikimi i lindjes tuaj

21/02

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

20/02

12:25
Prizren

Planifikimi i lindjes tuaj

20/02

12:09
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

20/02

12:00
Mitrovicë

Lindja

20/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

20/02

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

20/02

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

16/02

12:07
Kaçanik

Planifikimi i lindjes tuaj

16/02

11:00
Strepca

Lindja

16/02

11:00
Ferizaj

Lindja

15/02

12:25
Prizren

Shtatzënia

15/02

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

15/02

12:00
Prishtinë UCCK

Planifikimi i lindjes tuaj

14/02

12:00
Peja

Shtatzënia

13/02

12:25
Prizren

Të ushqyerit dhe ushtrimet

13/02

12:07
Kaçanik

Shtatzënia

13/02

12:00
Mitrovicë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

13/02

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

Trego më shumë / Orari