Orari i Ligjëratave

Orari

May 2018

31/05

12:25
Prizren

Të ushqyerit dhe ushtrimet

31/05

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

31/05

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

30/05

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

29/05

12:25
Prizren

Vështirësitë

29/05

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

29/05

12:00
Mitrovicë

Fazat dhe shenjat e lindjes

29/05

12:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

29/05

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

29/05

11:00
Strepca

Kujdesi i Nënës

25/05

11:00
Strepca

Vështirësitë

25/05

11:00
Ferizaj

Vështirësitë

24/05

12:25
Prizren

Si ndjeheni dhe si ta përballoni

24/05

12:00
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

24/05

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

24/05

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

24/05

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

23/05

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

22/05

12:25
Prizren

Pas lindjes (post-partum)

22/05

12:09
Kaçanik

Kujdesi i Nënës

22/05

12:00
Mitrovicë

Lindja

22/05

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

22/05

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

18/05

12:07
Kaçanik

Lindja

18/05

11:00
Strepca

Lindja

18/05

11:00
Ferizaj

Planifikimi i lindjes tuaj

17/05

12:25
Prizren

Lindja

17/05

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

17/05

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

16/05

12:00
Peja

Shtatzënia

Trego më shumë / Orari