Orari i Ligjëratave

Orari

Dec 2017

22/12

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

22/12

11:00
Strepca

Vështirësitë

22/12

11:00
Ferizaj

Vështirësitë

21/12

12:25
Prizren

Pas lindjes (post-partum)

21/12

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

21/12

12:00
Prishtinë UCCK

Planifikimi i lindjes tuaj

19/12

12:25
Prizren

Lindja

19/12

12:09
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

19/12

12:00
Mitrovicë

Lindja

19/12

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

19/12

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

19/12

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

15/12

12:07
Kaçanik

Planifikimi i lindjes tuaj

15/12

11:00
Strepca

Lindja

15/12

11:00
Ferizaj

Lindja

14/12

12:25
Prizren

Shtatzënia

14/12

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

14/12

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

12/12

12:25
Prizren

Të ushqyerit dhe ushtrimet

12/12

12:07
Kaçanik

Shtatzënia

12/12

12:00
Mitrovicë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

12/12

12:00
Prishtinë UCCK

Planifikimi i lindjes tuaj

12/12

11:00
Strepca

Shtatzënia

12/12

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

08/12

12:06
Kaçanik

Të ushqyerit dhe ushtrimet

08/12

11:00
Strepca

Të ushqyerit dhe ushtrimet

08/12

11:00
Ferizaj

Të ushqyerit dhe ushtrimet

07/12

12:25
Prizren

Të ushqyerit

07/12

12:00
Mitrovicë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

07/12

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

Trego më shumë / Orari