Orari i Ligjëratave

Orari

Jun 2018

29/06

12:00
Mitrovicë

Vështirësitë

29/06

11:00
Strepca

Vështirësitë

29/06

11:00
Ferizaj

Vështirësitë

28/06

12:00
Prizren

Vështirësitë

28/06

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

28/06

11:00
Kaçanik

Vështirësitë

27/06

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

26/06

12:00
Prizren

Pas lindjes (post-partum)

26/06

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

26/06

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

26/06

11:00
Strepca

Pas lindjes (post-partum)

26/06

11:00
Ferizaj

Pas lindjes (post-partum)

26/06

11:00
Kaçanik

Kujdesi i Nënës

22/06

11:00
Strepca

Lindja

22/06

11:00
Ferizaj

Lindja

21/06

12:25
Prizren

Lindja

21/06

12:00
Mitrovicë

Lindja

21/06

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

21/06

11:00
Kaçanik

Lindja

20/06

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

19/06

12:00
Prizren

Shtatzënia

19/06

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

19/06

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

19/06

11:00
Strepca

Shtatzënia

19/06

11:00
Ferizaj

Shtatzënia

19/06

11:00
Kaçanik

Shtatzënia

14/06

12:00
Prizren

Të ushqyerit dhe ushtrimet

14/06

12:00
Mitrovicë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

14/06

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

13/06

12:00
Peja

Shtatzënia

Trego më shumë / Orari