Orari i Ligjëratave

Orari

Mar 2018

29/03

12:25
Prizren

Vështirësitë

29/03

12:00
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

29/03

12:00
Strepca

Foshnja dhe Nëna

29/03

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

29/03

12:00
Ferizaj

Vështirësitë

29/03

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

28/03

12:00
Peja

Shtatzënia

27/03

12:25
Prizren

Foshnja dhe Nëna

27/03

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

27/03

12:00
Mitrovicë

Planifikimi i lindjes tuaj

27/03

12:00
Ferizaj

Foshnja dhe Nëna

27/03

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

27/03

11:00
Strepca

Foshnja dhe Nëna

23/03

11:00
Strepca

Vështirësitë

22/03

12:25
Prizren

Vështirësitë

22/03

12:00
Mitrovicë

Pas lindjes (post-partum)

22/03

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

22/03

11:00
Ferizaj

Foshnja dhe Nëna

21/03

12:00
Peja

Të ushqyerit dhe ushtrimet

20/03

12:25
Prizren

Foshnja dhe Nëna

20/03

12:09
Kaçanik

Pas lindjes (post-partum)

20/03

12:00
Mitrovicë

Lindja

20/03

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

20/03

11:00
Strepca

Shtatzënia

20/03

11:00
Ferizaj

Lindja

16/03

12:07
Kaçanik

Planifikimi i lindjes tuaj

16/03

11:00
Strepca

Lindja

15/03

12:25
Prizren

Lindja

15/03

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

15/03

12:00
Prishtinë UCCK

Lindja

Trego më shumë / Orari