Orari i Ligjëratave

Orari

Oct 2017

31/10

12:25
Prizren

Foshnja dhe Nëna

31/10

12:00
Kaçanik

Foshnja dhe Nëna

31/10

12:00
Strepca

Foshnja dhe Nëna

31/10

12:00
Mitrovicë

Foshnja dhe Nëna

31/10

12:00
Ferizaj

Foshnja dhe Nëna

31/10

12:00
Prishtinë UCCK

Planifikimi i lindjes tuaj

27/10

12:00
Kaçanik

Gjidhënia

27/10

12:00
Ferizaj

Gjidhënia

27/10

11:00
Strepca

Gjidhënia

26/10

12:25
Prizren

Gjidhënia

26/10

12:00
Mitrovicë

Gjidhënia

24/10

12:25
Prizren

Planifikimi i lindjes tuaj

24/10

12:00
Kaçanik

Vështirësitë

24/10

12:00
Mitrovicë

Planifikimi i lindjes tuaj

24/10

12:00
Prishtinë UCCK

Planifikimi i lindjes tuaj

24/10

11:00
Strepca

Vështirësitë

24/10

11:00
Ferizaj

Vështirësitë

20/10

12:09
Kaçanik

Planifikimi i lindjes tuaj

20/10

11:00
Ferizaj

Planifikimi i lindjes tuaj

19/10

12:25
Prizren

Shtatzënia

19/10

12:00
Mitrovicë

Shtatzënia

19/10

12:00
Prishtinë UCCK

Gjidhënia

19/10

11:00
Strepca

Planifikimi i lindjes tuaj

17/10

12:25
Prizren

Të ushqyerit dhe ushtrimet

17/10

12:07
Kaçanik

Të ushqyerit dhe ushtrimet

17/10

12:00
Mitrovicë

Të ushqyerit dhe ushtrimet

17/10

12:00
Prishtinë UCCK

Planifikimi i lindjes tuaj

17/10

11:00
Strepca

Të ushqyerit dhe ushtrimet

17/10

11:00
Ferizaj

Të ushqyerit dhe ushtrimet

13/10

12:07
Kaçanik

Shtatzënia

Trego më shumë / Orari